Strona Obornik kurzy

Top Organics Obornik z kurczaka jest idealnym produktem dla zrównoważonego rolnictwa. Zawiera wysokie stężenie substancji organicznych. Są one łatwo wchłaniane przez glebę i stymulują tworzenie korzeni oraz promują różnorodność biologiczną w glebie.

Właściwości

Sredni skład:

 Sucha masa 88 %
 Materia organiczna 60 %
 Azot (N) 4.0 %
 Fosforan (P205) 3.0 %
 Potas (K20) 3.0 %
 Mgnez (MgO) 1.3 %
 Wapń (Cao) 10 %

 

Opakowanie:

Worki Big Bag : od 100 do 1250 kg

Bulk: luzem