Top Organics Stały fermentat

Top Organics stały fermentat pomaga ponownie dojść do pierwotnej sytuacji glebowej. Fermentat jest fermentowanym obornikiem  oraz jest pozostałym produktem produkcji biogazu.

Właściwości

Średni skład: KG na tonę

 Sucha masa 30 %
 Substancja   organiczna 55 %
 Azot(N) 12 kg
 Fosforan(P205) 20 kg
 Potas(K20) 8 kg
 Magnez(MgO) 10 kg
 Wapń(Cao) 12 kg