Top Organics Champost

Champost jest końcowym produktem uprawy grzybów. Inną nazwą jest również (gotowy) nawóz grzybowy. Przetworzone surowce kompostu to: obornik konski, obornik ptasi, słoma, wapno, torf i gleba z pianki. Surowce te były przetwarzane przez 12 tygodni i dlatego stały się bardzo dobrze strawione i jednorodne. Za pomocą kompostudo gleby dodaje się sporą ilość materii organicznej. Substancja ta ma pozytywny wpływ na strukturę gleby i pochłania minerały takie jak amon, wapń i magnez. Champost jest łatwo przetwarzalnym i stosunkowo niedrogim polepszaczem gleby. Idealny do stosowania w rolnictwie, ogrodnictwie i kształtowaniu krajobrazu.

Właściwości

Średni skład: KG na tonę

Sucha masa 22 %
Substancja organiczna 32 %
Azot 6,7
Fosforan (P205) 3,6
Potas (K20) 7,3 kg
Magnez (MgO) 2,5 kg
Wapń (Cao) 45 kg