Top Organics Koemest

Top Organics koemest verbetert vooral de bodemstructuur.  Het bodemleven wordt op een natuurlijke manier verrijkt. Deze mestvariant kent een aantal eigenschappen:

Eigenschappen:

Gemiddelde samenstelling:

Droge stof 85 %
Organische stof 60 %
Stikstof (N) 2,3 %
Fosfaat (P205) 2,9 %
Kalium (K20) 4,2 %
Magnesium (MgO) 1,1 %
Calcium (Cao) 2,5 %

 

Verpakking:

Big Bags: 100 kg t/m 1250 kg

Bulk: losgestort