Top Organics vaste mest special

Organische bemesting met vaste mest van Top Organics verhoogt de vruchtbaarheid en bodemstructuur en kent een langdurige werking. De mest wordt biologisch gecomposteerd, waardoor ziektekiemen, ongewenste schimmels of bacteriën geen kans krijgen.

Eigenschappen:

Gemiddelde samenstelling: KG per ton

Klantspecifiek.

Gecertificeerd

Top Organics special is een bemestingproduct van hoge kwaliteit waar enkel en alleen dierlijke mest in is verwerkt.