Top Organics Varkensmest gemengd

De Top Organics varkensmest verbetert de bodemstructuur en het vochtvasthoudend vermogen door het hoge organisch stofgehalte en gehaltes. Bovendien zorgt de mest voor een vruchtbaar bodemleven en geeft de bemester een natuurlijke verrijking aan de bodem om de grond aanhoudend in evenwicht te houden.

Eigenschappen:

Gemiddelde samenstelling: KG per ton

Droge stof 30%-35%
Organische stof 60%
Stikstof (N) 10 kg
Fosfaat (P205) 23 kg
Kalium (K20) 6,5 kg
Magnesium (MgO) 1 kg
Calcium (Cao) 12 kg

Verpakking:

Big Bags: 100 kg t/m 1250 kg

Bulk: losgestort