Top Organics Vaste digestaat

De Top Organics digestaat helpt om de oorspronkelijke bodemsituatie weer te benaderen. Digistaat is vergiste mest en is het restproduct van de biogasproductie.

Eigenschappen:

Gemiddelde samenstelling: KG per ton

Droge stof 30 %
Organische stof 55 %
Stikstof (N) 12 kg
Fosfaat (P205) 20 kg
Kalium (K20) 8 kg
Magnesium (MgO) 10 kg
Calcium (Cao) 12 kg